USB YE DİSKPART İLE FORMAT ATMAK

Başlat + R kombinasyonu ile Çalıştır uygulaması açılır.

 diskpart yazılarak devam edilir ve yönetici onayı verilir.

 list disk komutu girilerek bağlı diskler görüntülenir.

 Format atılacak olan disk bulunur. Örneğin numarası 5 ise select disk 5 komutu girilir.

 clean komutu girilerek disk temizlenir.

 create partition primary ile birincil bölüm oluşturulur.

 Oluşturulan bölümü seçmek için select partition 1 komutu girilir.

 format fs=fat32 komutu ile bölüm biçimlendirilir. Hızlı biçimlendirme için format fs=fat32 quick komutu girilebilir. NTFS dosya biçimi için ise format fs=ntfs girilebilir.

 assign komutu ile biçimlendirilmiş belleğe harf atanır ve tüm işlemler tamamlanmış olur.