Olağanüstü Durum Hizmetleri

Bilgisayarlara, iletişim ağlarına ve internet’e, genel olarak bilgi sistemlerine olan bağımlılık gün geçtikçe artmaktadır. Bugün artık bir şirketin araştırma–geliştirmeden üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar, hangi süreçte olursa olsun bilgi sistemleri olmadan çalışabilirliğini sürdürmesi nerede ise olanaksız duruma gelmiştir. Bunun yanında bilgi varlıklarının ya da entelektüel sermayenin şirketler için en önemli zenginlik kaynaklarından biri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Bu gelişmeler birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi sistemlerinin çalışmadığı ve/veya bilgi sistemlerine erişilemediği durumlarda pek çok iş yapılamamakta, bunun sonucu büyük iş kayıpları yaşanabilmektedir. Bilgi sistemlerinde saklanan entelektüel sermayenin, müşteri ve ürün bilgilerinin kaybolmasının şirketleri olumsuz etkileyeceği ve hem imaj hem de para kaybına neden olacağı aşikârdır.

Olağanüstü Durum Hizmetleri; müşteri iş süreçlerinin ve organizasyonel varlıklarının devamlılığını sağlama hedefi ile oluşturulan iş sürekliliği planı çerçevesinde belirlenen prosedürler doğrultusunda uygulanan, olağanüstü durumlarda müşterilerin temel faaliyet alanlarında hizmet sunmaya devam edebilmesi ve kritik operasyonlarını ayağa kaldırarak kritik çalışanları için gerekli çalışma ortamı ve bilgi sistemleri altyapısının sağlanması amacı ile verilen hizmetlerdir. Bu hizmetler, öngörülen ya da öngörülemeyen bütün felaket durumlarında müşteri iş süreçlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için gerekli altyapı ve servisi sunmaktadır.

Olağanüstü Durum Hizmetleri kapsamında müşterinin kullanmakta olduğu uygulama sistemlerinin işletimi ve yönetimi yapılmakta; sağlanacak sunucu, işletim sistemi ve veritabanına yönelik olarak barındırma, geniş alan (WAN) üzerinden veri senkronizasyonu ve bakım/destek hizmetleri verilmektedir. Bunlara ek olarak; yılda en az bir kere sistemlerin olağanüstü durum testleri (tatbikatları) çeşitli senaryolar üzerinden gerçekleştirilmekte, olağanüstü durum geniş alan bağlantıları için ISP altyapısı kullanılmaktadır.

Olağanüstü Durum Hizmetleri aşağıdaki alt gruplara ayrıştırılarak ele alınabilir:

  • TEYP Yedekleme / Geri Kazanım Yöntemi: Sağlanan yedekleme yazılımı vasıtasıyla kartuşlara yedeklerin alınması, Olağanüstü Durum Merkezinde konumlandırılan yedekleme sunucusunda bu kartuşlar kullanılarak geri kazanımının yapılması ve uygulamanın çalışırlık/verilere erişilebilirlik testlerinin gerçekleştirilmesi hizmetidir. Ayrıca, hizmet süresince güvenli kasa hizmeti, operatör desteği, aylık periyodik raporlama sağlanır.
  • ARŞİV Transfer Yöntemi: İlgili sistem kurulumu gerçekleştirilir ve hat tahsis edilir. Ana merkezde oluşan Arşiv/İşlem dosyalarının belirlenen zaman aralıklarında Olağanüstü Durum Merkezi’ne kopyalanması ve işlenmesi yapılır. Herhangi bir felaket halinde, veritabanı Olağanüstü Durum Merkezindeki sunucu üzerinden canlı olarak açılır ve kullanıcılar Olağanüstü Durum Merkezine yönlendirilerek hizmet verilir.
  • Sunucu/Uygulama Bazlı Disk Kopyalama Yöntemi: Ana Merkezde ve Olağanüstü Durum Merkezinde konumlandırılmış ve hizmet beklentileri doğrultusunda konfigüre edilmiş sunuculara, tercih edilen olağanüstü durum yönetimi yazılımlarından biri kurulur. Ana Merkez ve Olağanüstü Durum Merkezi arasında disk senkronizasyonunu istenen değerler (RTO/RPO değerleri) çerçevesinde sağlayacak bant genişliğinde tahsis edilen hat üzerinden kopyalamalar gerçekleştirilir.
  • Çalışma Ortamı Temini: Müşterinin olağanüstü durumlarda iş sürekliliğini sağlayabilmesi için belirleyeceği ve satın alacağı kendisine özel veya paylaşımlı sayıda kritik kullanıcıya ofis, çalışma ortamı ve BT altyapısı sağlama hizmetidir.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizlere Ulaşabiliriniz.