İş Sürekliliği

Maksimum Verim, Maksimum Süreklilik

BT sistemlerinin kesintisiz çalışması işletmenin verimliliği açısından kritik önem taşır.

Bunun sağlanabilmesi için kesinti risklerinin analiz edilmesi ve afet onarımı (disaster recovery) planlarının hazırlanması gerekmektedir.

ÇözümNET,

  • Risk analizi ve yıkım onarım planlarının hazırlanması hizmetleri,
  • IT hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak teknolojik altyapının tesis edilmesi,

Konularında da çözüm ve hizmetler sunmaktadır. 

Hizmetlerimiz

Hedefler

  • BT servislerinin üzerinde anlaşılan zaman dilimleri içerisinde tekrar çalışır duruma getirilmesini garanti altına almak. 

Faydalar

  • Bir felaketin ya da önemli bir kesintinin etkisini azaltır ve is sürekliliğini sağlar,
  • Etkin bir risk yönetimi ile riskleri ve zayıf noktaları minimize eder,
  • Müşteri kaybını ve kullanıcılarının güven kaybını engeller,
  • Kurumun genel iş sürekliliği yönetimini destekleyen BT servisleri yıkım onarımı planlarını oluşturur,

 İhtiyaçlar ve Stratejiler

Yönetim Metotları

  • İş sürekliliği stratejisi
WhatsApp Destek whatsapp