Maksimum Verim, Maksimum Süreklilik

BT sistemlerinin kesintisiz çalışması işletmenin verimliliği açısından kritik önem taşır.

Bunun sağlanabilmesi için kesinti risklerinin analiz edilmesi ve afet onarımı (disaster recovery) planlarının hazırlanması gerekmektedir.

ÇözümNET,

  • Risk analizi ve yıkım onarım planlarının hazırlanması hizmetleri,
  • IT hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak teknolojik altyapının tesis edilmesi,

Konularında da çözüm ve hizmetler sunmaktadır. 

Hizmetlerimiz

Hedefler

  • BT servislerinin üzerinde anlaşılan zaman dilimleri içerisinde tekrar çalışır duruma getirilmesini garanti altına almak. 

Faydalar

  • Bir felaketin ya da önemli bir kesintinin etkisini azaltır ve is sürekliliğini sağlar,
  • Etkin bir risk yönetimi ile riskleri ve zayıf noktaları minimize eder,
  • Müşteri kaybını ve kullanıcılarının güven kaybını engeller,
  • Kurumun genel iş sürekliliği yönetimini destekleyen BT servisleri yıkım onarımı planlarını oluşturur,

 İhtiyaçlar ve Stratejiler

Yönetim Metotları

  • İş sürekliliği stratejisi